خلاصه عملکرد  

به‌روز شده در: ۱۴۰۱/۳/۱۸
 • ۵۰ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
 • ۱۱۰ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
 • ۹/۳۰ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
 • ۰/۸۲ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۲۱
 • ۳۳ H-Index
۲۰۰۱ ۲۰۲۱
 • ۵۴۱۵ استنادات
۲۰۰۱ ۲۰۲۱
 • ۵۸۲ مقالات
۲۰۰۱ ۲۰۲۱

۱۴%
مقالات با همکاری بین‌المللی
۷%
خوداستنادی (دانشگاه)
۴۴%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۲۵%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

دانشجويان

۰ ۰ ۰

اعضاء هيات علمي

 • نمایش تا از کل عضو

روند طرح‌هاي پژوهشي

فهرست مقالات Scopus

 • تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal IF SJR CiteScore Published Cited By

مقالات منتشر شده در مجلات برتر Scopus

Criterion: 

فهرست طرح‌هاي پژوهشي مصوب

 • نمایش تا از کل مورد

گروه‌هاي علمي

مرکز تحقیقات پزشکی قانونی

 • اعضاء: ۱۱۰ مقالات: استنادات: